(Website Văn phòng) – Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, UBND TPHCM đã ban hành văn bản triển khai Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, TPHCM đã triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cụ thể:

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung thực hiện số hóa dữ liệu hồ sơ đất đai, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin phục vụ đô thị thông minh và hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành việc cải tạo hạ tầng mạng, phần mềm quản lý giá đất.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4916/QĐ-UBND của UBND TP về ban hành Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục thực hiện lưu trữ hồ sơ chuyên ngành và hồ sơ hành chính để phục vụ công tác khai thác thông tin trong triển khai hệ thống dịch vụ công.

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định.

Minh Thư Liên kết website
9.661.120
Đang truy cập : 163
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn