(Website Văn phòng) – Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô chuyên dùng 08 chỗ, hiệu Toyota Land Cruiser: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm:

Thông báo số 179/TB-VP ngày 04/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Liên kết website
9.661.425
Đang truy cập : 120
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn