(Website Văn phòng) – Chiều 31/1, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Đặng Quốc Toàn chủ trì hội nghị trao đổi và quán triệt thực hiện lấy ý kiến Thành viên UBND Thành phố trên môi trường điện tử theo Quy chế làm việc của UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng các sở ngành.

Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn phát biểu tại hội nghị

Được biết, hiện nay việc lấy ý kiến của Thành viên UBND Thành phố thường thực hiện qua đường công văn, văn bản mất nhiều thời gian, giấy tờ và khó kiểm soát, khó thống kê, lưu trữ. Việc lấy ý kiến qua môi trường điện tử sẽ khắc phục được tồn tại nên trên, giúp đẩy nhanh quy trình ra quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, phục vụ công việc chung.

Các đại biểu đã tập trung tìm hiểu quy trình lấy ý kiến và thảo luận các vấn đề liên quan với Văn phòng UBND Thành phố.

Trong vai trò là cơ quan đầu mối tiếp nhận và xử lý tiếp theo các ý kiến của Thành viên UBND TP – là thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan chuyên môn, Văn phòng UBND TP có đội ngũ chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ thường xuyên các phát sinh trong quá trình thực hiện.

NTH Liên kết website
9.350.172
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn