(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2024 gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu làm Trưởng Ban, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Huỳnh Văn Hồng Ngọc làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo Đại hội có nhiệm vụ giúp UBND TP chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, thành phố Thủ Đức lần thứ I và cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024.

Ban Chỉ đạo Đại hội chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Chủ tịch UBND TP, trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phân công các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, thành phố Thủ Đức lần thứ I và cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024; tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, thành phố Thủ Đức lần thứ I.

* UBND TP cũng ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV năm 2024.

Ban Tổ chức có 15 thành viên, do Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Huỳnh Văn Hồng Ngọc làm Trưởng Ban.

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức là xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV năm 2024 trình Ban Chỉ đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt…

Minh Thư

  Liên kết website
9.661.346
Đang truy cập : 115
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn