(Website Văn phòng) – UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn     Thành phố.

Tập trung, tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc điểm nóng gây ô nhiễm môi trường; chủ động kiểm tra đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các doanh nghiệp bị người dân phản ảnh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý; tăng cường theo dõi, đôn đốc trong việc giải quyết, xử lý vi phạm vệ sinh nơi công cộng.

Triển khai hiệu quả các đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thành phố trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nhằm tăng tính chủ động, kịp thời trong công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, xử lý phản ảnh ô nhiễm môi trường; thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, quận, huyện rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; chủ động đề nghị Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn hoặc báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND TP đề nghị các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền.

Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các chỉ đạo của UBND TP gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP theo quy định.

Minh Thư Liên kết website
9.661.304
Đang truy cập : 115
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn