(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kế hoạch nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cùng đó, hội nghị cũng công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2023; Công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương TP HCM năm 2023.

Ngoài ra, thông qua hội nghị sẽ khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức; các tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong cải cách hành chính năm 2023.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục và phân rõ trách nhiệm chủ trì, tiến độ thực hiện để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hội nghị dự kiến tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29/2/2024 theo hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở UBND TP và trực tuyến tại trụ sở UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Thanh Mai Liên kết website
9.660.859
Đang truy cập : 116
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn