(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2023 và thời gian tới, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao lựa chọn một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng ưu tiên để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo việc làm cho người dân; tiếp tục tập trung hoàn thiện trình các quy hoạch; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu; chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương tập trung rà soát, giải quyết các công việc, nội dung còn tồn đọng đã được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao nhưng chưa hoàn thành; tiếp tục tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 8/7/2023 của Thành ủy, Nghị quyết số 18 ngày 10/7/2023 của HĐND TP và Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND TP về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Khẩn trương rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công thực hiện trong tháng 8/2023. Rà soát, chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng phục vụ kỳ họp chuyên đề của HĐND TP trong tháng 9/2023.

2. Công tác lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030: Thủ trưởng các sở, ban, hành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức quan tâm, nhận thức rõ tầm quan trọng công tác lập quy hoạch; tích cực, chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo để phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu cho Liên danh Tư vấn lập Quy hoạch TP trong quá trình tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu theo chỉ đạo của UBND TP; chủ động rà soát, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và những mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương và các nội dung khác có liên quan theo Kế hoạch làm việc với các ngành, địa phương do Ban Quản lý dự án Quy hoạch TP và Liên danh Tư vấn lập Quy hoạch TP đề xuất.

3. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cộng đồng doanh nghiệp: Tiếp tuc báo cáo, đề xuất Tổ công tác của Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn TP. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức lắng nghe ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tham gia có hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác về đầu tư, Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư có sử dụng đất không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI. Hoàn thiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc UBND TP giai đoạn 2021-2025.

4. Giải ngân đầu tư công, thực hiện các công trình, dự án: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách lĩnh vực đường bộ đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Xây dựng kế hoạch đưa vào khai thác các tuyến xe buýt kết nối với tuyến Đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023. Tiếp tục rà soát xử lý các dự án chậm triển khai theo Nghị quyết số 21 ngày 5/12/2017 của HĐND TP về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP.

5. Liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các địa phương: Thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ năm 2023 và giai đoạn 2024-2025; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023.

6. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp tổ chức sự kiện: Triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; tổ chức chu đáo các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội và các sự kiện ngoại giao khác. Phối hợp đồng bộ, tổ chức thành công Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 năm 2023; Diễn đàn Kinh tế TPHCM lần thứ 4 năm 2023.

Ngoài các nhiệm vụ nói trên, UBND TP cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành TP.

UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo đài tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức hỗ trợ Chính quyền TP hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Thư Liên kết website
8.926.244
Đang truy cập : 58
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn