(Website Văn phòng) – UBND TP đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP trong mùa khô và năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TP cần xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn TP trong mùa khô và cả năm 2023; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn TP theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng, Tổng Công ty cần thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND các quận-huyện và Tổng Công ty Điện lực TP chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn TP; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TP và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay; tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn TP.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP; tăng cường thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND TP và ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023.

Thục Duyên Liên kết website
7.526.480
Đang truy cập : 145
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn