(Website Văn phòng) – Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Sau đây là tài liệu Cẩm nang:

+ Cẩm nang điện tửhttp://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html

+ Tài liệu số Cẩm nang 

 

Thục DuyênTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  7.526.991
  Đang truy cập : 43
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn