(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế TPHCM lần thức 4 năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không”.

Diễn đàn Kinh tế TPHCM là cơ hội để Lãnh đạo TP và các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế bền vững; trao đổi tìm kiếm các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP; bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn; khuyến khích phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; đánh giá đúng nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp trong việc áp dụng kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế bền vững; đưa ra các giải pháp tích cực, chủ động của TP nhằm tạo lập được môi trường thuận lợi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Diễn đàn cũng nhằm trao đổi, thảo luận để tìm kiếm giải pháp xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững; thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh; tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Hội thảo là hoạt động chính của Diễn đàn với 6 nội dung: Xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị (như TPHCM); Xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không; Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp; Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp; Nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp; Bài học, kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; Thực trạng của TPHCM và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh.

Diễn đàn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17/9/2023, tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, số 10 Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Thục Duyên Liên kết website
7.527.109
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn