(Website Văn phòng) – UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo về nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Theo đó, Văn phòng UBND TP được giao rà soát, tổng hợp trình UBND TP phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của Thành phố năm 2023-2024.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Thành phố năm 2023; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đảm bảo đáp ứng theo Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP và Sở Tài chính nghiên cứu chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so với xử lý hồ sơ giấy; giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tố Dung Liên kết website
7.526.706
Đang truy cập : 146
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn