(Website Văn phòng) – Ngày 11/4, Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành văn bản yêu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường xử lý văn bản hồ sơ trên môi trường điện tử.

Lãnh đạo Văn phòng yêu cầu lãnh đạo phòng, ban, trung tâm trực thuộc thống kê tên, loại các văn bản và hồ sơ công việc đã và đang thụ lý theo nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất thời hạn xử lý ở từng khâu. Việc đăng ký sẽ ghi nhận vào hệ thống xử lý văn bản và được phần mềm xử lý văn bản theo dõi, qua đó sẽ phân định được khâu nào cần cải tiến.

Ngoài ra, e-mail công vụ cũng được tăng cường sử dụng để nhận và gửi trực tiếp hồ sơ để xử lý, tránh ùn tắc ở các khâu trung gian. Phòng Hành chính – Tổ chức thực hiện việc phát hành văn bản nội bộ trên e-mail công vụ có tính năng theo dõi đã nhận, đọc.

Các nội dung công việc nêu trên được áp dụng từ ngày 15/4.

NTH Liên kết website
7.526.653
Đang truy cập : 131
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn