(Website Văn phòng) – Chiều 6/4, Văn phòng UBND Thành phố sơ kết công tác quý I năm 2023. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Mai Hữu Quyết cho biết, trong quý I năm 2023, Văn phòng UBND TP đã nỗ lực trong việc tham mưu, giúp việc UBND TP, Chủ tịch UBND TP; kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Lãnh đạo Văn phòng UBND TP cũng luôn yêu cầu, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức nâng cao vai trò, trách nhiệm, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc. Đồng thời chú trọng việc phát động và tham gia phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn cho biết thêm, thời gian tới, Văn phòng tập trung rà soát quy trình phục vụ công tác điều hành của UBND TP và quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND TP với các sở ngành trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc; phát huy các tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, Văn phòng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; áp dụng chữ ký số, nhận gửi văn bản điện tử trong công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. Văn phòng UBND TP đăng ký công trình thi đua "Xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức công khai thông tin công chức, viên chức xử lý hồ sơ tồn động, trễ hạn. Đồng thời, rà soát, đơn giản hóa, gia tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp lên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất. Đặc biệt là khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm ngay trong khối văn phòng, giữa các sở ban ngành và văn phòng.

Đề cập đến vị trí, vai trò rất quan trọng của Văn phòng UBND TP trong xử lý, giải quyết công việc, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá, khối lượng công việc lớn, phức tạp, Văn phòng UBND TP đã nỗ lực rất lớn đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận, tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, giải ngân đầu tư công chậm, số lượng giải quyết hồ sơ có liên quan đến người dân và doanh nghiệp vẫn còn tồn đọng... Điều này đã tác động đến đầu tư xã hội, đến việc làm, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu Văn phòng UBND TP, các sở ban ngành, nhất là các sở ngành có nhiều hồ sơ tồn đọng phải nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, tạo sự chuyển biến đồng bộ để tăng năng suất, hiệu quả công việc. Từng đơn vị tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong hoạt động, trong công việc cả về chất lượng lẫn số lượng.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP làm tốt công tác giám sát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao cho các sở ngành, địa phương. Ngoài ra, phát huy vai trò tổ công tác của Chủ tịch UBND TP do Chánh Văn phòng UBND TP làm tổ trưởng trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị này trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là các sở ngành có hồ sơ tồn đọng nhiều.

Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn trao bằng khen cho tập thể xuất sắc
Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huỳnh Thị Thanh Hiền và Phó Chánh Văn phòng UBND TP
Mai Hữu Quyết trao bầng khen cho lao động xuất sắc quý I năm 2023

Dịp này, Chánh Văn phòng UBND TPHCM có quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong quý I năm 2023.

NTH Liên kết website
8.476.196
Đang truy cập : 196
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn