(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có chỉ đạo về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương xử lý sự cố cây xanh trong khuôn viên trường Trần Văn Ơn bị ngã đổ theo quy định; nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo UBND TP.

Đối với hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn TP, UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát toàn diện về tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn.

Đối với các cây xanh có kích thước lớn, cây cổ thụ nằm trong khuôn viên trụ sở của các công sở, trường học thuộc trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị, giao UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về trồng, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh; đồng thời, yêu cầu đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, chăm sóc định kỳ và có trách nhiệm thực hiện kịp thời các biện pháp xử lý cây xanh phù hợp để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.

UBND TP giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh cắt cử nhân sự, phương tiện để hỗ trợ UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham vấn ý kiến trong việc kiểm tra việc đảm bảo an toàn cây xanh.

Minh Thư Liên kết website
8.475.078
Đang truy cập : 195
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn