(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về chương trình tín dụng cho sinh viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi giao Bí thư Thành đoàn chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TPHCM bổ sung, hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ tín dụng cho sinh viên trên địa bàn TPHCM.

Trong đó thành lập Quỹ bảo lãnh rủi ro và hỗ trợ phần lãi suất chênh lệch so với mức lãi suất cho vay của Chương trình tín dụng học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TPHCM đang áp dụng.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng yêu cầu Đề án hỗ trợ tín dụng cho sinh viên trên địa bàn TPHCM cần chia ra nhiều sản phẩm cụ thể, mang tính linh hoạt và phải xác định đây là nguồn đầu tư hiệu quả cho việc phát triển nguồn nhân lực tương lai của TP. Đồng thời trình Đề án để UBND TP thông qua trước 30/4/2023.

Thông báo kết luận cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM chủ trì, làm việc với các Ngân hàng có Hội sở chính tại TPHCM để mời gọi tham gia Đề án và đóng góp hỗ trợ Quỹ bảo lãnh rủi ro và hỗ trợ phần lãi suất chênh lệch so với mức lãi suất cho vay của Chương trình tín dụng học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TPHCM đang áp dụng.

Minh Dung Liên kết website
8.475.017
Đang truy cập : 184
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn