(Website Văn phòng) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ của UBND, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; đồng thời trao đổi, lắng nghe, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như động viên, khen thưởng Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn tiêu biểu.

Các thành phần đại biểu, khách mời dự kiến bao gồm Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Thường trực UBND TP; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Thủ trưởng một số sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan báo đài.

Để hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp, thiết thực và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Thành phố trên cơ sở tổng hợp của Sở Nội vụ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý chỉ đạo rà soát, có ý kiến, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của phường, xã, thị trấn và các vấn đề thuộc thẩm quyền chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Trực tiếp trả lời ý kiến của đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị dự kiến diễn ra sáng ngày 25/4 tại Hội trường TPHCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

Thanh Mai Liên kết website
8.475.241
Đang truy cập : 109
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn