(Website Văn phòng) – Chiều 23/3, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban Cụm, Khối thi đua Văn phòng các cơ quan Nhà nước TP quý I năm 2023. Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Đặng Nguyễn Thanh Minh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm; Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Trần Thị Truyết Hồng cùng đại diện lãnh đạo 77 cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước TP (CCQ HCNN).

Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả công việc đã thực hiện, đang triển khai và sắp tới của từng đơn vị cũng như của UBND TP trong năm 2023, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời kịp gửi những văn bản điện tử và theo dõi công tác thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao.

Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tích cựcthiết thực

Báo cáo kết quả hoạt động các cụm, khối thi đua năm 2022, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND TP cho biết, 4 cụm, 5 khối thi đua (76 đơn vị Văn phòng CCQ HCNN trực thuộc TP Thủ Đức, quận-huyện và các sở, ban, ngành TP) đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức ký kết giao ước thi đua, tích cực tham gia các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Các hoạt động được tổ chức mang lại những hiệu quả tích cực và thiết thực, đúng theo nội dung đã đăng ký, thúc đẩy phong trào thi đua, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng công tác văn phòng, nhất là công tác tham mưu tổng hợp, nghiệp vụ văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Văn phòng CCQ HCNN các cấp đã chủ động phối hợp với Văn phòng cấp ủy cùng cấp và các cơ quan liên quan, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực công tác của đơn vị để xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng và quy chế làm việc; tham mưu giúp lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND quận, huyện và UBND TP Thủ Đức giải quyết các vấn đề phát sinh trên tất cả các mặt, lĩnh vực đời sống xã hội kịp thời và hiệu quả.

Cùng đó, Văn phòng CCQ HCNN không ngừng nâng cao vai trò là đầu mối chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, như tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022; tham mưu ban hành Chương trình công tác của đơn vị và nhiều nội dung quan trọng khác.

Việc tổ chức bình xét khen thưởng thường xuyên được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, thực chất.

Bên cạnh những mặt đạt được, Văn phòng CCQ HCNN vẫn còn tổn tại một số hạn chế: Việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo đôi lúc chư kịp thời, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; Công tác phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ tuy có tiến bộ song vẫn còn hạn chế nhất định; Việc tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề chưa được thường xuyên…

Về phương hướng hoạt động trong năm 2023, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, các cụm, khối thi đua sẽ tham mưu tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các cụm, khối thi đua  đẩy mạnh cải cách TTHC, cải cách TTHC phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; đẩy mạnh phân cấp phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thới gian giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, tập trung thống nhất quản lý và sử dụng hệ thống văn bản điện tử tại UBND TP (thông qua Văn phòng UBND TP)…

Trong khuôn khổ hội nghị, đại điện lãnh đạo các Văn phòng CCQ HCNN đã trình bày tham luận, trao đổi, đề ra các giải pháp thiết thực xoay quanh các chuyên đề: Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Việc gửi nhận văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP giao.

Thông tin tại hội nghị về kết quả kiểm soát TTHC năm 2022, bà Hồ Thị Quyên, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND TP cho biết, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là 22.343.787 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là 99.84%, 34.355 hồ sơ giải quyết quá hạn. Tiếp nhận, chuyển cơ quan có thầm quyền xử lý 1.354 phản ánh khiếu nại về quy định, thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (DVCQG) và công khai 1.331 kết quả xử lý đến người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, năm 2022 tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành 42 Quyết định công bố 498 thủ tục hành chính và cập nhật công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng DVCQG và Trang thông tin Điện tử TP; kiểm soát chất lượng 600 quy trình nội bộ giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND TP ban hành 34 Quyết định phê duyệt 407 quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Tổng số TTHC của TP hiện nay là 1.766; trong đó sở - ban- ngành là 1.436 TTHC, quận - huyện 212, phường - xã 118. Tổng số quy trình nội bộ là 1.578 quy trình...

Đối với việc rà soát, đơn giản hóa, kế hoạch có 141/nhóm TTHC cần rà soát, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát đạt 100%; rà soát và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết TTHC đổi với 1.892 TTHC... 

Đánh giá về việc rà soát các nội dung phối hợp giữa Văn phòng UBND TP với Văn phòng các Sở - ngành trong công tác văn thư – hành chính, ông Phạm Văn Thanh, Phó Phòng Hành chính – Tổ chức Văn phòng UBND TP nêu một số các văn bản liên quan công tác văn thư – hành chính hiện đã phát huy tác dụng trong hành chính Nhà nước, tuy nhiên có nơi có lúc cũng chưa vận dụng đầy đủ, còn để xảy ra một số sơ sót, vướng mắc. Đồng thời, ông cũng nêu các việc chủ yếu, cần phối hợp thực hiện tốt để nâng cao chất lượng tham mưu trình hồ sơ, phối hợp giải quyết nhanh, đúng chính xác các công việc hành chính, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của TP…

Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số của Văn phòng UBND TP,  ông Nguyễn Khoa Sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Văn phòng UBND TP đã tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, như: 100% hồ sơ điện tử, hồ sơ giấy đã đưa vào phần mềm để quản lý và xử lý có ký số phát hành trên môi trường mạng (Kết quả: Năm 2022, đã tiếp nhận 93.073 văn bản đến; xử lý phát hành đi 29.280 văn bản. Đầu năm 2023 đã tiếp nhận 18.461 văn bản đến; xử lý phát hành đi 5.845 văn bản); Phần mềm Quản lý văn bản chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc và xử lý công việc được giao: Hệ thống đã ghi nhận 16.245 tin nhắn SMS/1.209 nhiệm vụ; Đăng 2.900 tin, bài liên quan đến các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP trên Cổng thông tin điện tử TP; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc có ứng dụng chữ ký số cá nhân; 100% máy tính cài đặt phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền theo quy định…

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP tiếp tục đẩy mạnh cập nhật nội dung chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP vào phần mềm Quản lý văn bản chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc và xử lý công việc được giao. Từ kết quả theo dõi, thống kê tình trạng xử lý trên hệ thống ứng dụng phần mềm, Văn phòng UBND TP đã kịp thời thành lập Tổ công tác thúc đẩy thực thi nhiệm vụ nhằm đẩy tiến độ xử lý công việc còn tồn đọng trên phần mềm, đảm bảo tăng chất lượng kết quả xử lý hồ sơ và kéo giảm thời gian và số lượng hồ sơ bị quá hạn xử lý trên phần mềm tại Văn phòng.

Cũng tại hội nghị, đại điện lãnh đạo các Văn phòng CCQ HCNN đã báo cáo chia sẻ kết quả về kế hoạch cải cách hành chính gắn với tham mưu hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND; Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp qua việc triển khai nhiều ứng dụng nhằm phục vụ nhân dân với các tính năng nổi  bật như kết nối hỗ trợ doanh nghiệp, đăng ký tư vấn xây dựng, nộp hồ sơ trực tuyến...; báo cáo hệ thống quản trị thực thi, điều hành TPHCM trên các nền tảng số.

Tăng cường rà soát, đảm bảo triển khai các đầu việc đúng tiến độ

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn thay mặt lãnh đạo UBND TP đánh giá cao những nỗ lực và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm, khối thi đua Văn phòng CCQ HCNN trong thời gian qua với nhiều giải pháp tốt, cách làm hay, đặc biệt là về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần cho sự phát triển chung của TP.

Chánh Văn phòng Đặng Quốc Toàn cũng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn các đơn vị đã chia sẻ, nêu nhiều ý kiến hay thiết thực, đề xuất các nội dung, biện pháp phối hợp thực hiện, cũng như những phản ánh, kiến nghị cần được xem xét, nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, Chánh Văn phòng Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh, bên cạnh tham mưu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, các đơn vị còn góp phần tham mưu thực hiện kinh tế - xã hội của TP, trọng tâm là chương trình công tác với 262 đầu việc theo Quyết định số 200 của UBND TP.

Chánh Văn phòng cho biết, chương trình công tác trong quý I năm 2023 hiện hoàn thành 39/81 nhiệm vụ, chưa hoàn thành 42/81, trong hạn 30/81, trễ hạn 12/81. Vì vậy, các đơn vị cần tăng cường rà soát, theo dõi, tham mưu, đề xuất để triển khai các đầu việc nhằm đảm bảo tiến độ. Hàng tháng nên có rà soát và thông tin về Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND TP; khẩn trương triển khai các nội dung cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn cho quý III và cuối năm…

Đối với các công việc tồn đọng, Chánh Văn phòng Đặng Quốc Toàn khẳng định, lãnh đạo Văn phòng UBND TP sẽ phối hợp lãnh đạo các vị rà soát, giải quyết.

“Tôi đề nghị nội dung này cũng cần có sự chủ động từ các bên. Có khi Văn phòng UBND TP chủ động xếp lịch mời các đơn vị, có khi đơn vị cũng chủ động mời Văn phòng UBND TP để đối chiếu, xử lý các công việc còn tồn đọng," Chánh Văn phòng Đặng Quốc Toàn nêu rõ.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng UBND TP yêu cầu các đơn vị cần chủ động theo định hướng chung. Tuy nhiên, cần lưu ý về quy trình tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử cần có nhân sự phụ trách theo dõi, xử lý kịp thời; chú ý nâng cấp đường truyền, thiết bị, số hóa dữ liệu đầu vào. Trong quá trình ứng dụng công nghệ cần lưu ý tính liên thông, kết nối hệ thống chung của TP…

Ngoài ra, Chánh Văn phòng UBND TP cũng đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sự chủ động, sáng tạo, nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Dịp này, Văn phòng UBND TPHCM trao tặng giấy khen cho 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Văn phòng cơ quan Nhà nước TP năm 2022, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của TP. 9 tập thể Văn phòng bao gồm: Hội đồng nhân dân TP Thủ Đức; UBND quận Bình Thạnh; UBND Quận Tân Phú; HĐND và UBND huyện Cần Giờ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM;  Quỹ Phát triển đất TP.

Thanh Mai Liên kết website
7.526.429
Đang truy cập : 144
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn