(Website Văn phòng) –  UBND TP vừa ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tại TPHCM.

Chương trình nhằm giải quyết tình trạng mức sinh thấp, phấn đấu thực hiện việc điều chỉnh tăng mức sinh nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.

Chương trình cũng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: tổng tỷ suất sinh đạt 1,4 con/phụ nữ vào năm 2025 (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,4 con), hướng tới 2030 là 1,6 con; quy mô dân số TP khoảng 10,6 triệu người vào năm 2025 và 12 triệu người vào năm 2030; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên phấn đấu trên 1,1% vào năm 2025, trên 1,3% vào năm 2030.

NTCN. Liên kết website
7.021.011
Đang truy cập : 29
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn