(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Cục Thuế TP chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để Người nộp thuế (NNT) nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử thông thường sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng;

Rà soát, phân loại tổng thể NNT (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, các cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính, kinh doanh vàng bạc) là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các trường hợp trong diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

Chủ trì tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để NNT hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt;

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND TP, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký hoạt động kinh doanh; phối hợp với Cục Thuế TP tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình, Cơ quan báo chí phối hợp với Cục Thuế TP tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thương mại, chính sách pháp luật thuế; chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuyên truyền, vận động NNT thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của NNT; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước…). Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lưu ý trong quá trình giao dịch, mua bán và nhận hóa đơn; kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình tại các địa phương, đơn vị triển khai tốt hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử nói chung và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;…

UBND TP đề nghị người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn TP thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đúng quy định; chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Minh Thư. Liên kết website
7.526.526
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn