(Website Văn phòng) – Ngày 22/2/2023, Khối thi đua I đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã thông qua kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua I năm 2023 và góp ý dự thảo quy chế hoạt động; các chuyên đề sinh hoạt của khối; kế hoạch hoạt động của khối năm 2023.

Trong năm 2023, các đơn vị cam kết tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể, thực hiện chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2023, thực hiện các phong trào thi đua như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, tập trung chỉ số cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động...

Tại Hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP, Khối Trưởng Khối thi đua I thống nhất nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công vụ, thông qua công tác kiểm tra công vụ. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khối thi đua I thực hiện tốt các quy định, chấp hành đúng nội quy, quy chế trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đăng ký các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); đăng ký các đầu việc thực hiện theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

* Khối thi đua I gồm 6 đơn vị: Văn phòng UBND TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra TP và Ban Dân tộc TP.

Tố Dung Liên kết website
7.021.233
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn