(Website Văn phòng) – Sáng 9/2, tại Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, Khối Thi đua I TPHCM gồm ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP, Khối trưởng Khối Thi đua I và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Ban Dân tộc TP cùng 300 cán bộ công chức viên chức, người lao động đã tổ chức nghe chuyên đề: “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.

 

Hoạt động này nhằm thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, đồng thời gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị báo cáo chuyên đề, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã phân tích làm nổi bật những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh như “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Đời sống mới”; Nói đi đôi với làm; “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Người cán bộ, công chức phải luôn kính trọng nhân dân, phải nâng cao đạo đức công vụ phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc". Những mẩu chuyện về cuộc đời của Bác Hồ để lại nhiều bài học quý báu, làm tăng thêm tình yêu thương và kính trọng đối với Bác - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Chuyên đề đã giúp cán bộ công chức viên chức, người lao động Khối Thi đua I nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Dung Liên kết website
9.661.533
Đang truy cập : 32
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn