(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng UBND Thành phố năm 2023.

Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong năm 2023, Văn phòng UBND Thành phố dự kiến đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 77 cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung: quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; bồi dưỡng về công tác Văn thư Lưu trữ; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân; bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức cán bộ; lớp trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng quốc phòng an ninh (nếu có) và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật.

NTCN. Liên kết website
7.021.239
Đang truy cập : 10
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn