(Website Văn phòng) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản gửi các Sở - ban - ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM đã luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra thường xuyên, nguy cơ gây tai nạn giao thông còn rất cao. Qua thống kê cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3303/KH-UBND của UBND TPHCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Kế hoạch số 286-KH/TU của Thành ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng thời, để công tác phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả, bền vững; quyết tâm hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn; thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và hạ tầng số; tăng cường phát sóng các chuyên mục, các bản tin tuyên truyền có liên quan vào các khung giờ vàng trên sóng Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia, các quy định về người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông; ký cam kết “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”; tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật kịp thời đối với cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định.

2. Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Đối với các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, cơ quan Công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, báo, đài và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời, tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc chấp hành quy định “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

4. Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thường xuyên tổ chức phương án phù hợp để kiểm soát nồng độ cồn, tổ chức tổng kiểm soát phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải; chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đúng quy định của pháp luật, trong quá trình điều tra phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông; nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ trong từng vụ tai nạn giao thông. Xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình xử lý vi phạm, phải thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Công an Thành phố để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng bằng những hình thức: Trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội,… để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức, thái độ của người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật giao thông, quyết tâm hình thành văn hóa, thói quen không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

7. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tuyên truyền, vận động người thân cùng tuân thủ. Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung nêu trên và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng vi phạm, gây tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và các hậu quả, tác động tiêu cực khác.

Minh Thư Liên kết website
9.350.080
Đang truy cập : 85
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn