(Website Văn phòng) – Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo về thực hiện Thông báo số 970/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND TP về hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TP chủ đề “Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM”.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.2 Thông báo nêu trên; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM; rà soát, tham mưu UBND TP chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.5 Thông báo nêu trên.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.4 Thông báo nêu trên; phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm 143/451 kiến nghị điều chỉnh khắc phục bất hợp lý về công tác tổ chức giao thông, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo số 970.

Công an Thành phố được giao tổ chức thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.6 Thông báo nêu trên; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong tác phong, văn hóa ứng xử, thực hiện quy định trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị theo Kế hoạch số 2390 của UBND TP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Thành ủy và Quyết định số 32 của UBND TP ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM; gửi báo cáo theo định kỳ về Ban An toàn giao thông Thành phố để tổng hợp, tham mưu UBND TP.

UBND TP giao Ban An toàn giao thông Thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và các Sở, ban-ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.1 Thông báo nêu trên; thường xuyên đổi mới, ứng dụng công nghệ, các nền tảng xã hội để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về giao thông đô thị gắn với trật tự đô thị.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo kết luận của Thường trực HĐND TP tại điểm 2.3 Thông báo nêu trên.

Minh ThưTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  8.926.219
  Đang truy cập : 83
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn