(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM (Ban Chỉ đạo) có 22 thành viên, do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 của  Chủ tịch UBND TP về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Ngoài ra, trên cơ sở các nội dung của cuộc họp, Ban Chỉ đạo sẽ mời Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố tham dự họp cùng Ban Chỉ đạo để có ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM và Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Minh Thư Liên kết website
8.925.803
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn