(Website Văn phòng) – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có ý kiến chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thứ nhất, UBND TP giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, hiệu lực nội dung Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019, Kết luận số 246-KL/TU ngày 1/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và các chỉ đạo của UBND TP trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đối với công tác này, UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; việc tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng gắn với việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được duyệt, độ an toàn công trình trước và trong suốt quá trình thi công theo quy định pháp luật; có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện công trình vi phạm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng; sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm quản lý và xử lý nếu phát sinh vi phạm; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý Nhà nước dẫn đến các trường hợp vi phạm không được kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm khi phát sinh vi phạm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Sở Xây dựng chủ động báo cáo, trao đổi với Bộ Xây dựng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thứ ba là kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng. UBND TP giao Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện căn cứ số lượng biên chế công chức được UBND TP giao hàng năm để rà soát, bố trí số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lực lượng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan; khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (thay thế Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của UBND TP); trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng rà soát, hoàn chỉnh, tiếp tục trình Chủ tịch UBND TP xem xét Kế hoạch tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; đảm bảo đồng bộ, khả thi và hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức thực hiện.

Thứ tư là tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính. UBND TP giao UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương rà soát, thống kê các quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn; tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng còn tồn đọng theo quy định pháp luật và thẩm quyền được phân công tại Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND TP phố; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ và tổ chức phá dỡ công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

Minh ThưTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  8.926.190
  Đang truy cập : 80
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn