(Website Văn phòng) – Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức vòng 1, Ban Kiểm tra sát hạch (Trung tâm Công báo) thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các thông tin như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2:

  - Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 đã gửi mail đến từng thí  sinh vào ngày 13 tháng 11 năm 2023.

  - Các thí sinh chủ động rà soát kiểm tra lại các thông tin.

2. Địa điểm, thời gian và nội dung xét tuyển:

  - Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

  - Thời gian phỏng vấn: Trong ngày 15 tháng 11 năm 2023. Trung tâm Công báo đã thông báo thời gian cụ thể đến từng thí sinh qua email.

 - Mỗi thí sinh sẽ trả lời vấn đáp các câu hỏi do Hội đồng tuyển dụng kiểm tra. Nội dung thi về kiến thức chung về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm xét tuyển.

Ghi chú:

  + Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định.

  + Không thực hiện phúc khảo với nội dung phỏng vấn.

Trung tâm Công báo Liên kết website
8.925.906
Đang truy cập : 24
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn