(Website Văn phòng) – Trung tâm Công báo TP thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023. Các vị trí cần tuyển gồm: Biên tập (1 người); Hành chính - Phát hành - Thủ quỹ (1 người).

Xem Thông báo tuyển dụng tại đây.

Phiếu đăng ký dự tuyển 

Trung tâm Công báoTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  8.926.132
  Đang truy cập : 49
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn