(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản về triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bố sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023).

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi “Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022”; UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và người dân trên địa bàn phụ trách đầy đủ nội dung của Nghị định số 104.

Thủ trưởng các đơn vị hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về các nội dung phải thực hiện tại Công văn số 3799 của UBND TP về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn TP…

Riêng đối với nội dung hướng dẫn “… sử dung thông tin cá nhân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính theo Hướng dẫn tại Công văn số 5672/C06-TTDLQG ngày 22/8/2022 của Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Bộ Công an”, các đơn vị phải thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 104 của Chính phủ, nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của Pháp luật trong việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ ngày 1/1/2023 trên địa bàn TP.

UBND TP đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong quá trình thi hành Luật Cư trú; đặc biệt là Nghị định số 104; tập trung vào các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của đơn vị; từ đó vận động, tuyên truyền trong gia đình, người thân và quần chúng nhân dân biết thực hiện việc tiếp tục đi làm căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử khi nhận được tin nhắn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP và các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND TP công bố các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định 104.

Công an TP tiếp tục thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước công dân, đảm bảo 100% công dân đang cư trú trên địa bàn phải được cập nhật thông tin đầy đủ vào hệ thống quản lý, có số định danh cá nhân; trường hợp đủ điều kiện phải được cấp căn cước công dân gắn chip.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ hướng dẫn tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải thích cụ thể, rõ ràng cho người dân hiểu và thực hiện, tránh gây dư luận, bức xúc trong nhân dân (đối với trường hợp thủ tục hành chính cần xuất trình giấy tờ thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú).

Minh Thư Liên kết website
7.527.146
Đang truy cập : 41
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn