(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Quy trình về tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn TPHCM.

Quy trình này quy định cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn TPHCM của tổng đài điện thoại Công an Thành phố (113, 114), Sở Y tế (115), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các đơn vị thông tin di động.

Đối tượng điều chỉnh là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn TP.

Minh Thư Liên kết website
7.021.630
Đang truy cập : 59
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn