(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Quy chế này quy định về công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong phạm vị tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Minh Thư Liên kết website
7.021.220
Đang truy cập : 117
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn