(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP thông báo thời gian các đơn vị trình bày nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ ngày 09/1 đến ngày 10/4/2023 như sau:

TT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

1

Phòng Đô thị

9/1/2023

2

Phòng Văn xã

16/1/2023

3

Phòng Hành chính – Tổ chức

30/1/2023

4

Trung tâm Tin học

6/2/2023

5

Trung tâm Công báo

13/2/2023

6

Phòng Nội chính – Pháp chế

20/2/2023

7

Phòng Kinh tế

27/2/2023

8

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố

6/3/2023

9

Phòng Tổng hợp

13/3/2023

10

Phòng Quản trị - Tài vụ

20/3/2023

11

Phòng Kiểm soát TTHC

27/3/2023

12

Phòng Dự án

3/4/2023

13

Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc

10/4/2023

NTCN. Liên kết website
7.526.826
Đang truy cập : 45
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn