(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP, qua đó đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật và kiến thức xử lý các vấn đề phát sinh để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

Các hoạt động sẽ triển khai gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo về tình hình thi hành pháp luật.

Minh Thư Liên kết website
7.526.365
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn