(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP; đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót, không để trục lợi chính sách.

Giải quyết cơ bản các nhu cầu về giáo dục, việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở cho người dân để sớm hồi phục, ổn định cuộc sống. Đồng thời, khảo sát, ban hành các chính sách lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội mang tính bao quát, toàn diện, bền vững và ứng phó linh hoạt với dịch bệnh.

Kế hoạch cũng nhằm khắc phục những những tồn tại, hạn chế về đảm bảo các dịch vụ cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin truyền thông, môi trường), chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân Thành phố sau đại dịch, năng lực của hệ thống dịch vụ ở cấp cơ sở, hệ thống cơ sở dữ liệu từ cơ sở còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ.

Nội dung chính sách sẽ triển khai theo kế hoạch gồm:

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng chính sách có công với cách mạng.

Chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ nâng cao tay nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động.

Chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, người nhiễm COVID-19 và thân nhân.

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Minh Thư Liên kết website
7.526.394
Đang truy cập : 109
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn