(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Hiệp hội Ẩm thực TPHCM.

Hiệp hội Ẩm thực TPHCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Du lịch TPHCM; Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

NTCN. Liên kết website
7.021.615
Đang truy cập : 44
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn