(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an TP, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình TP, Đài tiếng nói nhân dân TP tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành Luật số 14/2017/QH14 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật số 50/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn TP; tham mưu, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến pháo cho phù hợp với yêu cầu và tình hình chung của TP.

UBND TP cũng giao Công an TP thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để mọi người chấp hành và nghiêm túc thực hiện. Tăng cường vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn TP. Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân giao nộp…

Sở Công thương, Cục Hải quan TP, Cục Quản lý thị trường TP phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường sông, hàng không, hàng hải, bưu điện, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thuốc pháo, đặc biệt lưu ý các hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào trong TP.

Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản Luật số 14/2017/QH14, Luật số 50/2019/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thống nhất nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nói riêng và TP nói chung. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thì lãnh đạo chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Minh Thư



 Liên kết website
6.576.799
Đang truy cập : 232
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn