(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường hiệu quả; nâng cao nhận thức các bên liên quan trong việc thúc đẩy khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, khuyến khích phát triển và sử dụng nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; gắn kết tuần hoàn giữa các doanh nghiệp và ngành kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trước các cú sốc từ bên ngoài hướng tới nền kinh tế xanh, các-bon thấp và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể:

Nâng cao nhận thức, trình độ các bên liên quan trong việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; hình thành ý thức của người dân về sử dụng sản phẩm tái chế hoặc thân thiện môi trường; tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn.

Xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên và phương thức tiếp cận để xây dựng mô hình và lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố;

Đến năm 2025, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với giai đoạn trước đây; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; Giảm thiểu lượng carbon trong quá trình sản xuất;

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo nền tảng kỹ thuật công nghệ cho hình thành và phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở các ngành, lĩnh vực ưu tiên;

Triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, chú trọng chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai thực hiện: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn. Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế tuần hoàn. Nâng cao năng lực phát triển kinh tế tuần hoàn. Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thiết bị, đào tạo nhân lực để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu, triển khai kinh tế tuần hoàn trong một số ngành, lĩnh vực. Tăng cường hợp tác quốc tế trong kinh tế tuần hoàn. Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững.

Minh Thư

  Liên kết website
6.575.693
Đang truy cập : 372
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn