(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với UBND Quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022.

Thường trực UBND TP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của UBND Quận 1 trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các chỉ số phát triển 7 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả rất tích cực: thu ngân sách nhà nước đạt 69,23% dự toán năm 2022; tỷ lệ giải ngân bằng nguồn vốn ngân sách đạt 30,82% (của Thành phố 26,5%); gần 2.000 doanh nghiệp và 886 hộ kinh doanh được thành lập mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 41.000 tỷ đồng; tăng trưởng khu vực thương mại dịch vụ đạt 9,72% so cùng kỳ;…

Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025, Chủ tịch UBND TP đề nghị UBND Quận 1 rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đã đề ra; rà soát các dự án, đề án, chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, về phát triển kinh tế dịch vụ, Chủ tịch UBND TP đề nghị UBND Quận 1 chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan (có thể mời đơn vị tư vấn) xây dựng đề án “Phát triển kinh tế dịch vụ của Quận 1” theo định hướng phát triển của TP giai đoạn 2025 - 2030; trong đó tập trung xác định rõ không gian, lĩnh vực, ngành nghề mới, chú ý phát triển các ngành nghề như: tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, bất động sản, mô hình phố dịch vụ,…; có kế hoạch thu hút đầu tư, bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực vào kinh tế dịch vụ của TP trong thời gian tới.

Xây dựng kế hoạch mời gọi các tập đoàn lớn, đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng tại quận. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận, trong đó xác định rõ tỷ lệ đóng góp của loại hình kinh tế này vào kinh tế dịch vụ của quận. Tham mưu kế hoạch khai thác không gian kinh tế ngầm trên địa bàn, trình UBND TP xem xét, cho ý kiến.

Về phát triển đô thị, UBND Quận 1 phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch/Đề án cải tạo chung cư cũ; trình UBND TP xem xét, cho ý kiến trong tháng 10/2022; trong đó phải xác định rõ mốc thời gian hoàn thành đối với chung cư cấp D là trước năm 2025; chung cư cũ còn lại là trước năm 2030.

Tham mưu, trình UBND TP ban hành Đề án tiếp nhận, quản lý, khai thác Khu trung tâm; trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án, trong đó nghiên cứu các mô hình quản lý, khai thác, sử dụng khu trung tâm của các đô thị lớn trên thế giới và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, chế tài kinh tế vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả Khu trung tâm của TP.

Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, nâng cấp quản lý, khai thác, sử dụng các công viên theo hướng công viên chuyên đề tạo điểm nhấn và sự ấn tượng phục vụ người dân và du khách. 

Chủ tịch UBND TP cũng giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp xem xét giải quyết các kiến nghị của Quận 1.

Minh Thư Liên kết website
6.576.882
Đang truy cập : 315
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn