(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác phát triển nhà ở của giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025 và công bố Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025; phân tích những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nhằm công bố Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030; trên cơ sở sơ kết, tiếp tục đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, trọng tâm để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030.

Thời gian tổ chức hội nghị là giữa tháng 9/2022; địa điểm tại Trụ sở UBND TP, số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Minh Thư Liên kết website
8.475.912
Đang truy cập : 149
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn