(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải, Công an TP, UBND các Quận 1, Quận 5, Quận 10 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại báo cáo của Sở Giao thông vận tải.

Trong đó, phải nhanh chóng boàn thành phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường, chuyển hình ảnh phương tiện vi phạm đến Công an TP và UBND các quận có liên quan để tiến hành xử phạt, từ đó làm cơ sở triển khai điều chỉnh phạm vi, tuyến đường tổ chức sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe có thu phí.

Sở Giao thông vận tải làm đầu mối, phối hợp với Công an TP, UBND các Quận 1, Quận 5, Quận 10 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động thu phí bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận của người dân; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí tại hiện trường; xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định trong hoạt động thu phí.

Minh Thư Liên kết website
6.575.209
Đang truy cập : 515
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn