(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân TP, để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin sức khỏe ban đầu của người bệnh nhanh chóng, chính xác; từng bước xây dựng dữ liệu lớn về sức khỏe của người dân TP.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Xây dựng nền tảng số tạo lập dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn TP để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin ban đầu của người bệnh nhanh chóng và chính xác.

Khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân TP, xây dựng mô hình bệnh tật về các bệnh không lây nhiễm.

Nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ưu tiên hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ tại TP trong năm 2022 và được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên.

Minh Thư Liên kết website
8.475.623
Đang truy cập : 132
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn