(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trưởng kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và thực hiên báo cáo tổng kết thực hiện Quyết điịnh số 08 của Thủ tướng Chính phủ gửi về UBND TP (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 8/9/2022.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP bổ sung dự toán ngân sách cho các địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà vượt quá kinh phí đã bổ sung để khẩn trương chi hỗ trợ cho người lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị có liên quan đảm bảo tiến độ tham mưu UBND TP báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 08.

Minh Thư Liên kết website
6.989.963
Đang truy cập : 20
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn