(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản về tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia vệ sinh diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay tại cơ quan, ngay tại nơi làm việc hàng tuần để phòng, chống dịch bệnh SXH.

Sở Y tế nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu riêng cho TP, triển khai trong toàn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong cập nhật và quản lý dữ liệu về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn. Kiểm soát và xử lý triệt để các ổ dịch trong cộng đồng; xây dựng kịch bản, phương án cụ thể công tác thu dung, điều trị bệnh SXH phù hợp với tình hình thực tế, kể cả khi dịch bùng phát trên diện rộng; xây dựng phương án điều trị đối với các trường hợp trở nặng…

Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tập trung huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; có kế hoạch diệt lăng quăng, diệt muỗi hàng tuần; đánh giá kết quả từng đợt ra quân để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm có nguy cơ cao để triệt nơi sinh sản của muỗi. Đẩy mạnh các hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực có người quản lý, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Huy động nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân trong công tác phòng, chống dịch, không trông chờ vào các đội tình nguyện, các lực lượng nòng cốt; phát huy tính giám sát trong cộng đồng, khuyến khích người dân cung cấp thông tin, phản ánh về các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn.

Minh Thư Liên kết website
7.021.550
Đang truy cập : 127
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn