(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP nhằm phát hiện, lựa chọn được những người có đức, có tài để bố trí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và TP.

Kế hoạch cũng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các vị trí, chức danh thi tuyển: Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Ban An toàn giao thông (Phó Chánh Văn phòng), Sở Giáo dục và Đào tạo (Phó Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, trường THPT Quang Trung, trường THPT An Nghĩa), Sở Y tế (Giám đốc Bệnh viện Mắt), Sở Công Thương (Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, cán bộ; Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ), Viện Nghiên cứu phát triển (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TPHCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP) và UBND huyện Hóc Môn (Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Minh Thư Liên kết website
7.021.491
Đang truy cập : 87
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn