(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 và thay thế Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020.

Xem Quy định tại đây.

NTCN. Liên kết website
8.475.226
Đang truy cập : 94
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn