(Website Văn phòng) – Từ ngày 6 đến 12/9, Văn phòng UBND TPHCM đã tổ chức hai Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành TP.

Phát biểu khai mạc, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Vũ Thị Huỳnh Mai cho biết, với mục đích quán triệt, triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP đối với công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ đầu mối tại các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; UBND phường, xã, thị trấn và trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp, Văn phòng UBND TP đã tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 1225/KH-UBND ngày 22/4/2022.

Nay, Văn phòng UBND TP tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành TP.

Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Vũ Thị Huỳnh Mai mong muốn hội nghị là dịp để cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành TP trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc cũng như giải pháp/sáng kiến/cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao cải cách TTHC nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung của TPHCM.

Mỗi hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày. Các học viên nghe các báo cáo viên đến từ Văn phòng UBND TP và Sở Tư pháp TP thông tin tổng quan về công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; tổ chức giải quyết TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Một số nhiệm vụ cần tập trung về công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; tổ chức giải quyết TTHC; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, HĐND TP; hướng dẫn đánh giá tác động TTHC khi xây dựng dự thảo.

Rà soát, đề xuất giải pháp đơn giản hóa TTHC; hướng dẫn trình công bố TTHC.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; hướng dẫn thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hướng dẫn công khai TTHC và thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên Hệ thống báo cáo của Chính phủ.

Hướng dẫn xây dựng, trình phê duyệt quy trình nội bộ TTHC. Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND.

Minh Thư Liên kết website
8.475.893
Đang truy cập : 149
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn