(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2022.

Theo đó, để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo đã được phiên họp thống nhât, UBND TP đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện Thông báo số 250 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 35 Nghị quyết được HĐND TP thông qua tại Kỳ họp lần thứ 6; trong đó, yêu cầu công tác triển khai linh hoạt, phù hợp, bám sát tình hình thực tiễn, đặc thù của TP nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung công tác kiểm soát và phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 755 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các cấp chính quyền trên địa bàn TP tiếp tục tuyên truyền, tổ chức tiêm chủng lưu động, tiêm tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trwor lên để đảm bảo mục tiêu đề ra. Tập trung rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại; không để xảy ra “dịch chồng dịch” khi các dịch bệnh khác như dịch đậu mùa khỉ, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế tháng 8; tập trung thực hiện theo chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND TP tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính năm 2021 của TP, trong đó tập trung rà soát tổng thể các nhiệm vụ chưa hoàn thành, các vướng mắc đã được nhận diện, xây dựng bổ sung các giải pháp khắc phục để tập trung triển khai đạt kết quả cao nhất Kế hoạch cải cách hành chính TP năm 2022; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính gắn với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

UBND TP cũng giao các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh các giải pháp bình ổn giá, tập trung phát triển ngành du lịch, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công’ coi công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu đối với các cơ quan, đơn vị từ nay đến cuối năm.

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.249.879
Đang truy cập : 48
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn