(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có 34 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu là Phó Trưởng ban Thường trực.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có 42 thành viên, do Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND TP ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; định kỳ tổng hợp, xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và đề xuất tháo gỡ những vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Minh Thư. Liên kết website
7.526.837
Đang truy cập : 56
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn