(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm dạy nghề lái xe Hiệp Phát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hiệp Phát tiếp tục đào tạo các ngành nghề đã được cấp; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp ban hành theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

NTCN. Liên kết website
7.526.378
Đang truy cập : 93
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn