(Website Văn phòng) – Trung tâm Tin học TP thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Tin học TP gồm 3 người có tên trong danh sách sau:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí tuyển dụng

Nam

Nữ

01

Nguyễn Thị Hạnh Hoa

 

06/4/1992

Chuyên viên Dự án Công nghệ thông tin

02

Lê Hữu Nghĩa

16/10/1995

 

Chuyên viên Kỹ thuật

03

Ngô Tấn Tài

08/11/1986

 

Chuyên viên Kỹ thuật

Xem nội dung Thông báo tại đây.

NTCN. Liên kết website
8.476.286
Đang truy cập : 201
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn